Zvezdočitač

Merkur je opet u Škorpiji

zvezdocitac | 11 Novembar, 2020 16:26

Merkur, glasnik bogova, vraća se u znak Škorpije, 10. Novembra odakle je krenuo u svoje retrogradno kretanje. Ovaj pomak ka jin energiji dolazi zajedno sa dubokim zaranjanjem u emocionalne dubine, da bi se otkrilo ono šta je ostalo u senci koje se možemo rešiti. U ovom periodu možemo usvojiti istraživačku prirodu Škorpije posmatrajući druge sa namerom da otkrijemo bilo kakve ostatke skrivene istine. Uvećavaju se visoko instinktivni kvaliteti i intuitivna priroda i komunikacija može postati neverbalna. Sa Škorpijom tišina puno govori.

Teškoća ovog tranzita Merkura je u tome što se opsesija i ljubomora mogu manifestovati ako se ne preduzmu zajednički napori da bi se odstranila priroda sumnjičave Škorpije. Retrogradno kretanje Merkur je  započeo na 11 stepeni Škorpije i preselio se u Vagu 27. oktobra, omogućavajući da slika ravnoteže i neravnoteže naših odnosa postane očigledna. Merkur je krenuo 3. novembra direktno i vrativši se u znak  Škorpije naš um i osećanja se spajaju. Može se dogoditi potpuna transformacija uma.

Škorpija je vrlo intuitivan i senzualan znak koji može da oseti šta drugi misle. Ovo je signal koji može preneti poruku, a da ni reč ne kaže. Plus, sada kada Merkur ide dalje, mogući su intimni seksualni razgovori. Takođe možemo postati super seksualni u svojim preferencijama tokom ovog tranzita. Vreme kada zadivljujući razgovor može biti veoma podsticajan i zadovoljavajući.

Dok je u Škorpiji, planeta Merkur se po drugi put suprotstavlja Uranu u Biku 17. novembra, a prva opozicija dogodila se 19. oktobra. Oporavak buntovne energije, koji je pokrenuo Uran, može da podstakne želju za individualnošću. Ovo stvara impulsivnu energiju koju je teško kontrolisati ukoliko u to ne uložimo svoj Merkurski um. Moguće je revolucionarno samoosnaživanje i samootkrivanje kao rezultat iskrenog samoispitivanja.

29. novembra, Merkur u Škorpiji suprotstavlja se Mesecu u Biku, vraćajući na površinu teme odnosa nastale tokom punog meseca u Biku koji se zbio 31. oktobra. Poslednja šansa da se područja ravnoteže i lepote, a takođe i neravnoteže, transformišu na dublji nivo. Sada se može iskreno pristupiti dinamici pročišćenoj u prolasku Merkura kroz Vagu. Ozbiljne misli i teške emocije postaju zabavni i slobodoumni dok Merkur 1. decembra napušta Škorpiju i ulazi u vatreni znak Strelca.

VENERA U VAGI

zvezdocitac | 10 Novembar, 2020 10:50

Venera je ušla u skladan i miran znak Vage 27. oktobra. Venera se oseća kao kod kuće u znaku Vage jer ona vlada znakom Vage. U toku tranzita Venere kroz znak Vage ćemo se fokusirati na naše odnose, finansije i ljubav koju imamo prema sebi. Možda će biti potrebe za vezom, komunikacijom i dubljom ljubavlju. Vreme je da razmislite o tome postoji li ravnoteža između davanja i primanja u vašem životu, dajete li više ljubavi nego što dobijate? Ako jeste, kako možete sebi pružiti više ljubavi?

Dok je Venera u Vagi vreme je da zaista poboljšamo samopoštovanje, naučimo da budemo više nezavisni nego zavisni i naučimo da ne zavisimo više od drugih za validaciju sebe, već da naučimo da sami sebe validiramo i napunimo svoju čašu s ljubavlju, saosećanjem i obiljem. Ako ste u vezi tokom ovog tranzita, pravo je vreme da procenite neravnotežu unutar veze, da li jedan partner daje više, a drugi manje? Neverovatno je pogodno vreme da naučite lekciju o kompromisima i da zajedno radite sa partnerom, ostavljajući po strani svoje razlike.

Vaga nastoji da usreći sve uključene i želi da pronađe načine za skladan rad. Ovaj tranzit može da se usredsredi na ravnotežu naših unutrašnjih ženskih i muških energija i otkriće bi bilo da se to dvoje ujedini. Za neke može biti naglasak na finansijama, učenje kako pametnije koristiti i trošiti svoj novac, koristite ovaj tranzit da biste prevazišli nedostatak finansijskog neznanja. Poboljšajte svoju finansijsku inteligenciju

Svi znamo da je Merkur u Škorpiji retrogradan od 13. oktobra i da se vraća u Vagu 5 minuta pre nego što se Venera useli u isti znak. Ovaj tranzit će uticati na našu snažnu potrebu da komuniciramo sa većom iskrenošću, da budemo pošteniji, da pronađemo zdravije i skladnije načine razgovora sa sobom i da svoje potrebe saopštimo drugima, da pronađemo nove rituale, afirmacije i prakse samoljublja. Ovaj tranzit nas poziva da zalečimo svaku ljubavnu ranu, da pronađemo ravnotežu između davanja i primanja, da ostavimo po strani ideju da ste voljeni samo ako vas drugi vole i da počnemo da volimo sebe toliko duboko da nam niko drugi ne treba. 

Astrološki etički kodeks

zvezdocitac | 06 Novembar, 2020 10:10

odeks je priredila astrolog Branka Stamenković.

 

 Kodeks je priredila astrolog Branka Stamenković

 

 

Kodeks ima pet celina:

  • Odnos prema klijentu  
  • Poverljivost informacija 
  • Saopštavanje predikcija 
  • Odgovornost 
  • Odnos prema kolegama 

Odnos prema klijentu

1.1. Osnovno pravilo koje prožima sva ostala etička pravila glasi: pre svega, ne nanesi štetu.

1.2. Astrolog klijentu neće davati uputstva šta treba da radi i kakve odluke da donosi u svom životu. Astrolog može klijentu pojasniti određene situacije na osnovu informacija dobijenih iz horoskopa, objasniti prirodu nekih odnosa ili preporučiti neku vrstu akcije, ali će uvek poštovati klijentovu sposobnost da sam donese odluke, i podržaće ga u tome.

1.3. Astrolog će klijentu objasniti da se bilo koja astrološka konfiguracija može ispoljiti na mnogo različitih načina, i potrudiće se da mu navede više njih, umesto da isključivo insistira na jednom jedinom mogućem tumačenju.

1.4. Ako astrolog nije u stanju profesionalno pomoći klijentu, neće ni započinjati konsultaciju s njim ili, ako je konsultacija već započela, prekinuće je, a klijenta uputiti na odgovarajućeg stručnjaka - psihoterapeuta, psihijatra ili lekara.

Poverljivost informacija

2.1. Astrolog poštuje poverljivost informacija koje mu klijenti saopšte i ne otkriva ih trećim licima, osim u slučaju da bi se time mogla sprečiti jasna i izvesna opasnost po klijenta ili druge osobe.

2.2. Ako klijent želi da astrolog opširno protumači horoskop neke treće odrasle osobe astrolog će od klijenta zahtevati da pribavi dozvolu te treće osobe. Ako klijent to ne uradi, astrolog može horoskop treće strane koristiti u svom radu radi boljeg razumevanja klijentovog odnosa s tom osobom (u sinastriji ili kod kompozitnih horoskopa, na primer), ali će izbegavati direktno tumačenje horoskopa treće strane pred klijentom.

2.3. Kada astrolog koristi kao primer horoskop klijenta u svom obrazovnom radu, istraživanju ili pisanim delima, uvek će osigurati anonimnost klijenta, i to menjanjem nekih manje važnih činjenica, kako identitet vlasnika horoskopa ne bi postao očigledan. Te promene mogu se sastojati od menjanja imena, pola, rase, profesije ili nekih drugih činjenica o životu klijenta, a koje nemaju važnost za pokazatelje koji se tim horoskopom žele ilustrovati. Klijent se imenom i prezimenom može identifikovati u nekoj prezentaciji ili publikaciji samo ako je prethodno imao prilike pogledati materijal koji će se prezentovati, i potom za to dao svoju dozvolu.

2.4. Kada astrolog pristane da odvojeno konsultuje dve ili više osoba koje su, inače, u nekom međusobnom odnosu, astrolog mora garantovati diskreciju i poverljivost informacija. Ako to nije u stanju učiniti, astrolog će odbiti konsultacije.

2.5. Tumačenje horoskopa javnih ličnosti ograničeno je na područja koja se smatraju "javnim dobrom", a zbog određenog položaja ili postignuća ili istaknutosti javne ličnosti, shodno informacijama koje su već otkrivene kroz intervjue ili druge objavljene dokumente i članke. Kada tumače horoskope javnih ličnosti, astrolozi se uzdržavaju od komentara koji mogu tim ličnostima naneti štetu, diskreditovati ih ili ih oklevetati.

Saopštavanje predikcija

3.1. Astrolog neće tvrditi da su njegove predikcije bilo kakvih događaja nepogrešive.

3.2. Astrolog klijentima neće davati predikcije koje mogu izazvati nerazuman strah kod njih. Astrolog nikad klijentu neće predvideti katastrofalne događaje poput razvoda, nesreće, bolesti, smrti, finansijske propasti ili slične negativne događaje, a da svoje tumačenje ne uravnoteži pozitivnijim, alternativnim i jednako mogućim značenjima astrološke konfiguracije, na osnovu koje je došao do tog zaključka.

3.3. Astrolog je svestan ograničenja moguće tačnosti predikcija, i izbegava upotrebu univerzalnih opisa događaja, kao što su: svaki, uvek, nikad, sigurno, svi, nijedan i slično. Astrolog klijenta informiše da nije moguće astrologijom apsolutno tačno utvrditi bilo čiji profil ličnosti ili buduće događaje.

3.4. Kada tumači horoskope koji se tiču veće grupe ljudi, kao što su horoskopi društvenih, političkih, finansijskih ili geofizičkih grupacija, astrolog ne daje zastrašujuće predikcije izvesnih katastrofa koje bi u javnosti mogle izazvati nerazuman strah. 

Negativne predikcije uvek su propraćene objašnjenjem da: 

  • astrologija nije egzaktna nauka
  • astrološki pokazatelji mogu da se manifestuju kroz različite vrste događaja koji imaju slično značenje
  • astrologija ne može apsolutno sigurno predvideti buduće događaje


Odgovornost

4.1. Profesionalni astrolog trudi se da koristi najtačnije moguće podatke u svom radu.

4.2. Astrolog prilikom reklamiranja svojih usluga neće davati netačne ili obmanjujuće izjave kako bi privukao klijente. Izjava može biti netačna ili obmanjujuća zato što ne daje sve informacije i materijalne činjenice o usluzi, ili namerno stvara netačna ili neopravdana očekivanja povoljnih rezultata kod potencijalnih klijenata.

4.3. Astrolog ističe ili nagoveštava da poseduje samo profesionalno zvanje koje stvarno poseduje, i odgovoran je za ispravljanje svih pogrešnih interpretacija svog zvanja koje je učinila neka druga strana. Profesionalna zvanja obuhvataju sertifikate nekog programa astrološke obuke, fakultetske diplome iz astrologije, filozofije, religije, sociologije, psihologije i srodnih oblasti, državne sertifikate ili licence, i bilo koja druga zvanja koje bi javnosti mogle dati informaciju o posedovanju specijalizovanog znanja u nekoj oblasti koja je blisko povezana s astrološkim radom.

4.4. Astrolozi koji u svom radu s klijentima koriste i neke druge tehnike (kao što su tarot, numerologija ili intuicija) prave i ističu jasnu razliku između informacija dobijenih na taj način i informacija dobijenih astrološkim tehnikama. 

Odnos prema kolegama

5.1. Astrolozi poštuju astrološke pristupe koji se razlikuju od njihovog pristupa.

5.2. Kada daje neke izjave u javnosti, astrolog jasno ističe da priča na osnovu ličnog rada, a ne u ime svih astrologa ili astrologije. 

5.3. Astrolozi se uzdržavaju da usmeno ili pismeno daju bilo kakve izjave koje bi mogle biti protumačene kao ponižavanje ili potcenjivanje reputacije ili stručnosti nekog drugog astrologa. Bilo kakvi komentari jednog astrologa o drugom trebalo bi prvo da jasno budu objašnjeni kao razlika u idejama, omiljenim tehnikama, načinima gledanja na stvari, i slično, a ne kao lični napad na bilo kog pojedinca. Isto važi i za komentare i rasprave o politici ili načinu rada bilo koje astrološke organizacije, kako domaće, tako i strane. 

5.4. Kada prezentira svoj rad u javnosti, astrolog odaje priznanje kolegama koji su mu bili inspiracija, ili čije rezultate rada je usvojio u sopstvenom radu, ne pripisujući sebi tuđe zasluge, rad ili ideje.

Novembarski mesečni horoskop

zvezdocitac | 02 Novembar, 2020 22:281. novembar - 30. novembar

Astrološki gledano usijanje iz prethodnog meseca počinje da jenjava jer će Merkur, Mars i Neptun krenuti direktno. Takođe, napeti kvadrati Marsa i agresivnog stelijuma u ​​Jarcu (Jupiter, Saturn, Pluton) neće biti aktivni do početka decembra. Merkur kreće direktno istog dana kada i američki izbori, (03.11.) što može dovesti do zabune, odlaganja ili kontroverznog ishoda. Srećom, sa Merkurom i Venerom u Vagi, nadamo se da će diplomatija i pravda doneti više pozitivnosti celoj situaciji.

Sredinom novembra stvari postaju dublje, ekstremnije i transformišu se sa ulaskom Merkura u Škorpiju, naš intuitivni kapacitet je jači, i bićemo u stanju da uronimo u stvarnu prirodu ljudi i događaja. Merkur u Škorpiji traži istine u svemu što je skriveno i prikriveno. Skloni smo istraživanju, posmatranju i fokusiranju svojih misli pod tim uticajem. Traženje motivacije, što dublje to bolje, sada zadovoljava intelektualne potrebe.

Sa Mladim Mesecom u Škorpiji 15. novembra, i Jupiterom koji ostaje u Jarcu i u sprezi sa Saturnom, naša energija je ograničena ili nam vid nije širok kao ranije. Možda se suočavamo sa više ograničenja ili smanjenim zalihama. Takođe može biti da pronađemo novu energiju za novi projekat, jer ovo je ipak Mlad Mesec. To bi moglo značiti oproštaj od nečeg dragog ili priznanje da se jedno poglavlje u životu završilo.

Venera ulazi u Škorpiju 21.11. što će pojačati vaše veze i učiniti ih mnogo emotivnijima. Pojačava se dinamičan emocionalni rast i radikalna intimnost. Venera u Škorpiji unosi intenzitet u naše veze, telesni nagon da shvatimo šta nas zbližava i šta nas na kraju razdvaja.

Takođe 21.11. Sunce ulazi u znak Strelca, naš fokus se menja spolja, sa željom da dostignemo svet i povežemo se sa nečim većim od nas samih. Možda imate više energije i samopouzdanja u sebe, budite iskreniji i neposredniji, odlazniji, idealističniji i skrupulozno pošteni. Snaga ovog tranzita idealna je za sport i igre na otvorenom svih vrsta.

Energije će se pojačati još jednom krajem meseca sa Mesečevim pomračenjem u razgovorljivom i intelektualnom znaku Blizanaca. Pun Mesec u Blizancima je delimično pomračenje, pa neće biti naročito očigledno. Ovo Pomračenje može ukazivati da smo na raskrsnici puteva sa više pravaca za izbor i nemogućnošću donošenja dobre odluke. Sa Suncem u Strelcu, pravo je vreme da pogledate širu sliku i uskladite svoje ciljeve i smer sa svojim dugoročnim planovima.

VAGA

zvezdocitac | 19 Oktobar, 2020 19:36

Nalazimo se u mesecu Oktobru kojim uglavnom vlada znak Vage. Vladavina ovog znaka počinje od 23.09. i traje do 22.10.

Vaga je sedmi zodijački znak, predstavlja brak, partnerstvo, ortakluk i rivalstvo. Ona predstavlja i sve naše javne neprijatelje. To je vazdušni, kardinalni, muški, aktivni znak sangviničnog temperamenta. Vaga je jedini predmet u horoskopu. Početkom vladavine znaka Vage počinje i treće godišnje doba, jesen.

Grčki mit o nastanku imena Vage u vezi je sa gospodarem Olimpa, Zevsom i jednom od njegovih bezbrojnih avantura. Svima je poznato da Zevs nije bio naročito veran muž, a ljubav sa pravednom Temeidom donela mu je tri kćerke, tri Suđaje. Suđaje određuju ljudsku, pa i božiju sudbinu na samom rođenju. Jedino Zevs je bio oslobođen njihovog uticaja. Jedna od njih je bila Tika, Zevs joj je dao moć da odlučuje o sudbini smrtnika. Zavezanih očiju, sa vagom u rukama ona je obilazila svet i nadgledala dela i ponašanje ljudi. Svoja opažanja je prenosila Zevsu koji bi odlučivao o vrsti kazne. Da bi ljudi uvek imali na pameti poštovanje reda i pravde Zevs je na nebu postavio sazvežđe Vage.

Vladalac Vage je planeta Venera. Veneru možemo videti kao sjajnu zvezdu Danicu, odnosno Večernjaču, u zavisnosti da li se pojavljuje na nebu ujutru ili uveče.

Ljudi koji su rođeni u ovom znaku su intelektualni, intuitivni i mnogo više skloni umnim aktivnostima nego osećanjima. Poseduju veliku moć zapažanja, uravnoteženi su i nezavisni. Ponekad mogu biti nesigurni u svoje odluke i nesposobni da odrede sopstvene stavove. Vage poštuju tradiciju, umeju da se kontrolišu i da situaciju sagledaju iz više različitih uglova. Zalažu se za mir i red, sklad i savršenstvo. Izbegavaju žurbu i neurednost. Rado se bave upoređivanjem svega oko sebe, vole da analiziraju, kritikuju, odmeravaju. One su smirene i staložene. I ako su uglavnom smirene i staložene umeju da pokažu snažnu reakciju kada treba da dokažu logiku onog što tvrde. Umeju da budu tvrdoglave, sujetne pa i licemerne. Vrlo su osetljive na kritiku. U svađama izgovore sve što smatraju da moraju reći ne zaboravljajući da pomenu i ono što je rečeno ili urađeno pre više decenija. Veoma se dobro snalaze u javnom životu.

U prijateljskim, bračnim i svim drugim odnosima ljudi rođeni u znaku Vage teže da zadrže svoju individualnost i nezavisnost. Brakovi Vage nisu baš uspešni.

Deca rođena u znaku Vage su obično lepa i ljupka. Vrlo rano postaju svesni svog izgleda i utiska koji ostavljaju na ljude pa lako uče da ih koriste i da manipulišu njima kako bi stekli pažnju i naklonost. Male Vage su kao i velike obično pristojne i retko kad pokazuju loše ponašanje i loše manire, ali lako padaju pod tuđ uticaj. Dete Vaga može postići zavidne rezultate u sportu ali je lenjo i fali mu takmičarskog duha.

Ljudi koji su rođeni sa podznakom u Vagi su obično zgodni, ali ne obavezno i lepi. Imaju dobro držanje i lepe pokrete. Crte lica su im fine i privlačne. Koža je uglavnom bela, a oči lepe. Oblače se ili konvencionalno ili sasvim neprikladno. Vrlo brinu o svojoj garderobi.

Kada su karijera i položaj u pitanju ljudi rođeni u znaku Vage ostavljaju utisak oštroumnih osoba koje ozbiljno, odmereno i bez žurbe pristupaju poslu. Značajne uspehe postižu kao umetnički agenti, advokati, savetodavci, zastupnici, kao i u svim profesijama koje su povezane sa modom, kozmetikom i dizajniranjem i unutrašnjim uređenjem kuće.

U ljubavi deluju hladno, ali se zaljubljuju ozbiljno i duboko. Osećanja ne ispoljavaju otvoreno i ne pokazuju ih svetu. Isto tako skrivaju svoja osećanja kada su razočarane i ostavljene. Ne podnose sputavanje i disciplinu koju bi im nametnuo ljubomorni partner. Vagama se dopadaju Ovnovi jer su aktivni i preduzimljivi, a smeta im njihov diktatorski stav i detinjasto ponašanje.

Što se zdravlja tiče mogu biti naklonjeni gojaznosti, mogu imati probleme u vezi sa nogama, grlom i pankreasom kao i sa stomakom, pa je potrebno da unos slatkiša i alkohola svedu na minimum.

 

Horoskop za mesec oktobar

zvezdocitac | 05 Oktobar, 2020 19:57 
Oktobar će biti mesec prepun akcije zbog činjenice da će imati dva puna meseca! Pun mesec u Ovnu biće prvog dana oktobra praćen punim mesecom u Biku koji se javlja 31.10.

1. oktobar, prvi od dva puna Meseca u mesecu, javlja se na 9° Ovna, suprotstavljajući se Suncu na 9° Vage. Nalazimo se na račvanju puta, sa dve vremenske staze koje možemo da izaberemo. Ako se svesno odlučimo da oslobodimo prošlost da bismo stvorili novu budućnost, neophodno je razjasniti gde i kako delujemo u svojoj ličnoj moći.

Venera ulazi u Devicu 2. oktobra, što hladi vrućinu vatrene i strasne Venere u Lavu. Može biti skromnija, dostojanstvenija i stidljivija ali može ugušiti lakoću i spontanost.

Pluton kreće direktno 4. oktobra nakon 6 meseci retrogradnog kretanja i oslobađa deo pritiska retrogradnih planeta, i dalje ostavljajući Mars, Neptun i Uran u retrogradnom kretanju. Sa Plutonom koji  je planeta želja, moći i transformacije, naši unutrašnji strahovi i strasti, kao i bes, isplivaće na površinu, potencijalno dovodeći do toga da više ljudi deluje na  agresivniji način bilo na zaostala pitanja ili pitanja koja nisu rešena tokom retrogradnog kretanja.


13. oktobra Merkur kreće retrogradno i ovo će biti veoma zanimljiv tranzit posebno za Sjedinjene Američke Države jer je u tom periodu u jeku izborna sezona, a Merkur će biti direktan od 3. novembra, na dan izbora. Može doći do kašnjenja u izboru, zabune ili tehničkih problema.
Merkur u Škorpiji je sjajno mesto za otkrivanje istina i proveravanje bilo kakvih laži ili površnog ponašanja. Osetićemo potrebu da otkrijemo ono skriveno, tajno ili mračno. Međutim, u retrogradnom kretanju može biti lakše spustiti se malo kroz 'zečju rupu' i početi verovati u stvari koje možda nisu u potpunosti tačne.

Mlad Mesec u Vagi 16. oktobra ponovo će usmeriti pažnju na naše veze. Potrebno je prilagođavanje, bez obzira da li ste primorani na promene ili tražite novi put napred, pokušajte da budete fleksibilni i prilagodite se promenljivim uslovima. Nije neophodno potpuno promeniti pravac kretanja. Ako nešto učinite malo drugačije, moglo bi da olakša život vama i onima oko vas.

Sunce ulazi u Škorpiju 22. oktobra (ranije nego što je normalno, jer je 2020. prestupna godina), pojačavajući naše emocionalno ja i usklađujući se više sa energijama Merkura u Škorpiji. Sa Suncem u Škorpiji nas zanima sve što je skriveno, tabu, tajno ili potisnuto. U Vagi težimo ka jednakosti i pravdi, međutim, Škorpije instinktivno veruju da život jednostavno nije fer. Škorpiju vodi princip  „ja želim“. Škorpija je znak dubine, intimnosti i ekstremnih osećanja. Plitkost jednostavno ne funkcioniše sa Suncem u Škorpiji.

Venera ulazi u Vagu 27. oktobra, gde bi njena ljubav trebalo da se poboljša, kao i odnosi sa drugima. Vaga uživa u društvu drugih i želi da bude opštija i manje zahtevna ili kritična od Device.

Konačno, Pun Mesec u Biku 31. oktobra završiće vrlo intenzivan i emotivan mesec. Pun mesec u Biku je takozvani plavi Mesec, drugi od dva puna Meseca koji se javljaju u mesec dana. Neobično ponavljanje lunarnog ciklusa čini oktobar sveobuhvatnijim periodom. Za neke će to biti monumentalni period koji označava prekretnicu pomoću koje možemo meriti napredak (ili propast) jednog aspekta svog života. Za druge može biti jednostavno da je veći fokus na emocionalnim usponima i padovima ili da je život puno ispunjeniji nego inače, bilo da je reč o ljudima ili planovima, zahtevima ili obavezama.
 

Pun Mesec u Ovnu

zvezdocitac | 01 Oktobar, 2020 09:57

Ovan je vatreni, kardinalni zodijački znak, koji se nalazi u prvom sektoru zodijaka od 0 do 30 stepeni, gde se inače nalazi sazvežđe Ovna. Pun Mesec u ovom znaku dešava se krajem septembra ili početkom oktobra kada se Sunce kreće kroz znak Vage, sektor zodijaka koji je suprotan znaku Ovna. 
 
Ovo je, inače, pravo vreme za uspostavljanje ravnoteže između uloženog truda za sopstvene potrebe i potrebe ljudi iz najbližeg okruženja. Kako je Ovan kardinalni znak, emocije kojima vlada Mesec bivaju vrlo impulsivne i često izazivaju direktne akcije i nagle reakcije. Emocije znaju biti ekstremne. Znak Ovna je vatrenog elementa pa dok Mesec tranzitira ovim znakom naše kreativno izražavanje biva podsticano emocijama. Moguće su borbe sa raznim mentalnim stanjima pa je najbolje da se osoba posveti samoj sebi. Ovo je dobar period za ljude koji su rođeni u znaku Ovna, ali zna da bude veoma izazovan za osobe koje su rođene u znaku Vage.
 
Ključna reč za znak Ovna je: Ja sam; pa je vreme kada Mesec tranzitira Ovnom vreme egoizma. Ljudi se fokusiraju na sebe i brzo (nepromišljeno) reaguju već prema trenutnom raspoloženju. Naša podsvest biva pod uticajem jakih emocija pa se lako pokazuju naša stvarna osećanja. Impulsivni potezi prouzrokovani žurbom i brzopletošću su uobičajeni za ovaj tranzit. Ljudi su nestrpljivi i konstantno traže nešto novo, nešto uzbudljivo i zanimljivo. Ovo je period kada se rutinski poslovi obavljaju veoma teško, jer je za njih potrebno strpljenje i istrajnost što nisu karakterne osobine ovog znaka. 
 
Fizička aktivnost za vreme boravka Meseca u znaku Ovna je pojačana jer je i sam nivo energije koju posedujemo veći, pa se savetuje da se taj višak energije u periodu dok Mesec tranzitira znakom Ovna potroši kroz fizičke aktivnosti, ali treba biti obazriv jer su mogućnosti za povređivanje povećane. Takođe se savetuje da se u ovom periodu bude oprezniji u saobraćaju, jer zbog žurbe može doći do manjih ili većih saobraćajnih udesa. Opreznost se savetuje i kod korišćenja oštrih predmeta jer su mogućnosti za povređivanje istim uvećane. 
 
Ovo je dobar period za započinjanje nekog novog projekta, čija se ideja rodila ranije, ali i za renoviranje objekata ili reorganizaciju. Savetuje se da se usredsredite na rešavanje onih problema koji mogu brzo da se reše, planirajte kratkoročne stvari koje nisu dosadne, poštujte tuđu nezavisnost. 
 
U odnosima se savetuje pažljivost jer prekomerna impulsivnost i nesmotrenost mogu dovesti do raznih konflikta. 
 
Na zdravstvenom polju moguć je pojačan rad metabolizma, kao i povećanje telesne temperature. Fizičke vežbe mogu biti od pomoći. Dok Mesec tranzitira Ovnom savetuje se izbegavanje hirurških intervencija u području glave, a poseta stomatologu ili frizeru može biti odložena. 
 
Ove godine, za područje Srbije, Pun Mesec se dešava 01.10.2020. godine u 23h 05min. Dispozitor ovog Punog Meseca je Rx Mars koji se takođe nalazi u znaku Ovna gde je u znaku svog sedišta, ali je i oštećen kako retrogradnošću, tako i kvadratom sa Saturnom iz znaka Jarca, pa će ovaj Pun Mesec u Ovnu biti izazovan za većinu znakova. Emocije će biti naglašene, kao i mogućnost uvođenja novih ograničenja, zbog čega može doći do neke vrste pobune. Saturn je stacioniran pa će sve biti još teže pokrenuti sa mrtve tačke, i upravo ta stacioniranost je ono što će najviše da nas iritira u danima Punog Meseca u znaku Ovna.  Ovaj Mesec je i u konjunkciji sa Kironom, pa na ličnom planu mogu da se na neki način "obasjaju" rane za koje smo mislili da su iscelile ili smo ih sakrili "pod tepih". Ovo je dobar period da iste konačno zalečimo, tako što ćemo ih postati svesni. Više nego ikada biće nam potrebno strpljenje i tolerancija, ali ćemo ih baš u ovom periodu najmanje imati. 
 
 
 
 Za više kratkih informacija o trenutnim dešavanjima na nebu i kako ista mogu uticati na čoveka zapratite fb stranicu https://www.facebook.com/zvezdotumac/
 
«Prethodni   1 2 3
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb